sys_uniwersalny_mcfu_1-25
sys_uniwersalny_mcfu_1-35

MCFU UNIVERSAL SYSTEM

MCFU  1/25 Blokk med plaststag 5cm isolasjon på hver side og 15 cm betongkjerne.

MCFU  1/35 Blokk med plaststag 5cm isolasjon på innsiden 15 cm på utsiden. 15cm betongkjerne    u verdi 0.15  lengde 1 meter

 

sys_uniwersalny_mcfu
sys_uniwersalny_mcfu_1-50
sys_uniwersalny_mcfu_2-35

MCFU  1/25 Blokk med plaststag 5cm isolasjon på hver side og 40cm betongkjerne. Egnet til fundament under veggblokker.

MCFU  1/35 Blokk med plaststag 5cm isolasjon på innsiden 15 cm på utsiden. 15cm betongkjerne u verdi 0.15     lengde 2 meter

 

 

THERMOBYGG AS

005
012d4
016bc

 

BYGGESYSTEM FOR FREMTIDEN.