stropy6_mini
stropy7_mini
stropy_tabela
stropy_stp_stn
stropy_stp_2stn
stropy_stp
stropy_stn

STP dekkeelement                        h=20cm b=75cm l=25cm

STN båbyggingselement 5cm

Betong konstruksjonen vist uten isolasjon. (ribbedekke)

Dekkekonstruksjon med spenn til 5,5 meter

Dekkekonstruksjon med spenn fra 5,5 meter til 6,6 meter ,med ett påbyggingselement

Dekkekonstruksjon med spenn fra 6,6 meter til 7,8 meter ,med to påbyggingselement

ISONASJONS HØYDE

Antall båbyggings elementer

Betongmengde pr. m2

U verdi

Spenn til 5,5 meter

Spenn fra 5,5 til 6,6 meter

Spenn fra 6,6 til 7,8 meter

 

THERMOBYGG AS

005
012d4
016bc

 

BYGGESYSTEM FOR FREMTIDEN.